Избор из збирке Галерије '73 под називом "Ефемерност"