Мирела Пудар

 директор

 Е-мејл: direktorgalerije73@gmail.com
 Телефон: 063/599-354

Марина Веселиновић

Стручни сарадник за програме и маркетинг

Е-мејл: office@galerija73.com
Телефон: 063/599-375

Александра Средојевић

Извршни организатор програма и општих послова

Е-мејл: gallery73@gmail.com
Телефон: 063/607-299

Слободан Рогошић

Организатор програма

Е-мејл: gallery73@gmail.com
Телефон: 063/607-139