Слике и инсталације Марине Поповић Војводић

Изложба слика и инсталација под називом „Анђео историје“, ауторке Марине Поповић Војводић, отворена је у четвртак 9. септембра.
Ова изложба надовезује на ауторкино докторско истраживање под називом ,,Режим слике –вишеструки светови слике''. Поставку као што видите чине слике већег формата и три сликарско-скулпторалне целине-пиктуралне инсталације: Режим слике-црвен конац плетен од сна''; 
Сликовни механизни као пиктуралне инсталације;
 Анђео историје-прича о љубави .
По речима Саве Степанова, нашег угледног историчара уметности и ликовног критичара, Марина Војводић се може сматрати уметником континуитета. Целокупно њено досадашње стваралаштво  у потпуности  је дефинисано експресионистичким начином изражавања и интерпретирања света. Код Марине Војводић се увек ради о једној одиста спонтаној реакцији која се, захваљујући култивисано реализованој сликарској акцији, претвара у чврст пиктурални склоп. При томе треба имати на уму да ова сликарка поседује пуну свест о медију слике, те вечито настоји да сваку своју пиктуралну творевину заснива на аутентичном дејству ликовних елемената: боје, линије/геста, ритма, материје. Сликајући  уметница прати сопствену природу – те се њена остварења доживљавају као природни феномен, као слика-биће која поседује своју нерватуру (линије, потези, цурења боје), свој крвоток (снажни колорит), а намеће се чак и утисак својеврсне телесности због неконвенционалног  изгледа и димензија платна, због бројних отвора (, раздеротина, рупа) у слици,  због прикључених апликација (дрво и други материјали), због који слика превазилази изворну дводимензионалност и постаје тродимензионална творевина које функционише у простору, прелазећи у стање пиктуралне инсталације.
Марина Поповић Војводић рођена је 1976. године. Студирала је сликарство на Академији уметности у Новом Саду и теорију уметности и медија на Универзитету уметности у Београду. Бави се поетиком гестуалног, сумио сликарством акционе оријентације и пиктуралном инсталацијом. У свом досадашњем уметничком раду активно излаже на уметничким пројектима у земљи и иностранству (Аустрија, Немачка, Бугарска, САД, Русија). 2009. године је одбранила докторску дисертацију на тему Начела реконцептуализације теорија отвореног дела на Универзитету уметности у Београду код проф. др. Невене Даковић а 2019. године одбранила је други докторски пројекат под називом: ,,Режим слике-вишеструки светови слике'' на Академији уметности у Новом Саду код проф. Емеритуса Милана Блануше. Запослена је на Академији у Новом Саду као ванр. професор од 2018. године. - Студијски боравила у Италији 2019. Erasmus Accademia Belle Arti di Napoli у оквиру Еразмус програма размене на Академији уметности у  Новом Саду. Добитница је бројних награда из области сликарства и проширених медија.
Изложба ће трајати до 21. септембра.