Самостална изложба слика: Сузана Вуловић "Структура сећања"

Почетак Четвртак
17.01.2019.
y 19:00

Крај Уторак
29.01.2019.

Добијајте обавештења о новим догађајима, пријавите се на наш newsletter.

“Структура сећања” је заснована на деконструкцији уметничке документације свакодневне животне ‘рутине’. Деконстукција обликује дискурзивни склоп радова и мишљења,међутим она не значи поништење, она ствара нове ликовне елементе које користим за изградњу потпуно новог визуелног идентитета. Структуре настају како фрагментом стварости као окидачем, идејом, тако ткањем сећања и имагинације на дело, сећања у мојим делима никада нису миметички приказана, сећања могу бити енергија, чулно искуство, оно што преостане у нама након проживљеног, један траг, фрагмент на позорници сећања. Оно што се манифестуије је увек лична, унутрашња, микро репродукција сећања.Ликовно дело је моменат у коме се интегрише читава наша прошлост и ствара ново искуство. Сећања су нешто што припада искључиво нама самима, искуства која су заслужна за изградњу личног визуелног језика. 

“Структура сећања” као концепт садржи серију цртежа и колажа “Фрагменти Сећања” који користе фотографију као ликовно средство. Фотографија у овом случају јесте ухваћена визура,ликовност коју сам приметила око себе, али поништавајући њен контекст документа,узимајући из ње само визуелне сензације и ликовне вредности дело постаје алегорија, креативна метафора.

Моја дела су апстрактно референтна, а апстрактно дело за мене је попут креатвне Метафоре. Оне настају измештањем већ постојећих елемената из своје дословности, користећи идентификације спрам нелогичног преносим аналогију безброј појава из света и себе. Уметнички акт не треба увек да доноси закључак, оно је анализа и преиспитивање, оно  је игра у којој се разара логика и представља већ позната ствар на нови начин. Врста стваралачке игре чије је значење у самом игрању, а не у њеном крајњем домену и закључку.Уметничка документација реконструише стварност, сећање или наратив и тиме гради нови свет за себе и он у својој структури интегрише читаво уметничко и животно искуство ствараоца.
Сузана Вуловић